contact

[ if the menu does not work on your mobile device, please rotate your device and try in the landscape mode ]

Piotr Śniady

prof. dr hab. Piotr Śniady
Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk,
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
Poland

psniady@impan.pl