Unikając zderzeń

Ten odczyt odbył się 24 marca 2021 na spotkaniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Matematyków Teoretyków (Uniwersytet Wrocławski)

slajdy

Zadania domowe